Pre koho je exekutívny koučing určený?

Pre majiteľov a riaditeľov firiem s vysokou zodpovednosťou zameraných na rast a zisk ich spoločností.

Exekutívny – výkonnostný koučing je komunikačná metóda, ktorá využíva koučovací rozhovor podľa kompetencií International Coaching Federation. 

Kouč kladie klientovi koučovacie otázky a klient si prichádza na svoje riešenia sám, bez toho, aby mu kouč radil, vnášal svoje názory alebo ho hodnotil.

Kouč zástava neutrálnu pozíciu, smeruje klienta do budúcnosti a pomáha klientovi prísť si na riešenia, zvedomiť si svoje myšlienky, nastaviť ciele, plány, akcie a meniť klientove návyky, čím klient získava osobnú silu a dobrý pocit a dosahuje svoje ciele. Kouč je zodpovedný za profesionálne vedenie celého koučovacieho procesu a kladenie správnych koučovacích otáziek, pričom klient aktívne spolupracuje s koučom a v medzidobiach sedení pracuje na svojich akciách, ktoré sú dôležité na dosiahnutie cieľa.

 

Na sedenia je potrebné priniesť si pero a papier, keďže budeme využívať Vaše zmysly a výkonnostnú časť mozgu – prefrontálny kortex.

Odporúča sa byť uvoľnený a nebyť v strese, aby sa umožnil dobrý výkon mozgu.

Poskytovateľka služieb koučingu prísne dodržiava povinnosť mlčanlivosti, ktorá okrem iného zahŕňa aj povinnosť mlčanlivosti o klientoch a ich spoločnostiach.

Portfólio tém, ktoré koučujem:

Hodnoty mojej firmy:

O MNE –
Ing. Jana Kuricová, ACC

O MNE – Ing. Jana Kuricová, ACC

Som profesionálna medzinárodne certifikovaná exekutívna koučka, exekutívna líderka a exekutívna vyjednávateľka.

Koučingové vzdelanie:
Medzinárodne uznávaný certifikát ACC – Associate Certified Coach rešpektujúci koučingové kompetencie definované International Coaching Federation (ICF) v koučingovej škole Results & Emotions v Prahe, v Českej Republike. 

ACC - Associate Certified Coach

Pri poskytovaní koučingových služieb dodržiavam Etický kódex ICF, ktorý je dostupný v slovenskom jazyku na tomto odkaze.

Pôvodne som chcela byť lekárkou psychiatrie, môj osud ma však zavial do sveta biznisu. 

Mám za sebou roky pôsobenia v štyroch svetových globálnych spoločnostiach zapísaných vo Fortune 500 na exekutívnych, líderských, vyjednávateľských a obchodných pozíciách. 

V týchto spoločnostiach mám za sebou dosiahnuté výsledky v oblasti ziskov, vyjednávania a obchodu a získala som:

  • Certifikát v oblasti ziskov a vyjednávania (jún/2019)
  • Certifikát v oblasti inovácií (marec/2018)

Aktívne sa vzdelávam v oblasti psychológie, biznisu, manažmentu, neurovedy, práva, financií, investícií a podnikania. 

Biznis je moja vášeň rovnako ako aj bojové umenia. 

Posuňte doľava alebo doprava k ďalším referenciám:

Objednajte si koučingové sedenie na e-maily:

Alebo cez objednávacie okno: